Pieksämäen keskustan elinvoimaselvityksen laatiminen on alkanut

Elinvoimaselvityksen tarkoituksena on määritellä suuntaviivat Pieksämäen keskustan kehittämiselle ja elävyyden parantamiselle. Selvitykseen sisältyy asukkaille suunnattu kysely, jossa kaikilla Pieksämäen asukkailla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä Pieksämäen keskustan nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Keskustan elinvoimaselvitys

Pieksämäen keskustasta halutaan tehdä asukkaille ja vierailijoille entistä viihtyisämpi asiointipaikka sekä yrityksille entistä vetovoimaisempi ja kilpailukykyisempi kauppapaikka. Pieksämäen keskustan elinvoimaselvityksen tarkoituksena on määritellä suuntaviivat keskustan kehittämiselle. Selvityksessä kuvataan Pieksämäen kaupallisten palvelujen nykytilanne ja kehittämistarpeet, arvioidaan kysyntään perustuva kaupallisten palvelujen mitoitus toimialoittain sekä määritellään keskustan kehittämisen visio, tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2030 mennessä.

Asukkaiden mielipiteet ovat tärkeitä

Pieksämäen keskustan elinvoimaselvitykseen sisältyy asukaskysely, jossa kaikilla pieksämäkeläisillä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä Pieksämäen keskustan kaupallisten palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, missä pieksämäkeläiset tekevät ostoksensa, mitkä ovat syyt asioida tai jättää asioimatta Pieksämäen keskustassa. Kyselyissä kerätään tietoa keskustan kaupallisten palvelujen nykytilasta, kehitysnäkymistä ja kehittämistarpeista sekä keskustan viihtyisyyteen ja palvelutarjontaan liittyvistä toiveista ja kehittämisideoista.

Vastaa kyselyyn alla olevan linkin kautta torstaihin 30.9.2021 mennessä.

Asukaskyselyn linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/0BC4B112FC9D5DC7

Keskustan elinvoimaselvityksen laatimisesta vastaa monialainen työryhmä

Pieksämäen kaupunki ja Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy ovat kilpailutuksen kautta valinneet keskustan elinvoimaselvityksen tekijäksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n, jossa työn vastuuhenkilönä on Taina Ollikainen (puh. 040 864 1030, taina.ollikainen@fcg.fi). Elinvoimaselvityksen laatimista ohjaa kaupungin asettama työryhmä, johon kuuluu edustajat kaupungin tekniseltä toimialalta, kaavoituspalveluista ja elinkeinopalveluista.

Lisätietoja: Markus Vesterinen, elinkeinojohtaja, Pieksämäen kaupunki, puh. 044 799 5577