Pieksämäen kotihoito menestyi THL:n valtakunnallisessa vanhustenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyssä

THL julkaisi parhaimmat asiakasarviot saaneet vanhuspalvelujen yksiköt vuonna 2022. Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta ja kysely toteutettiin 14.3.–15.6.2022, johon osallistui yli 2800 julkista ja yksityistä yksikköä ympäri Suomea. Kyselyyn vastasi lähes 42 000 asiakasta.

THL:n verkkosivuilta löytyvä julkaisu sisältää TOP10, eli koko maan parhaat asiakasarviot saaneet kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen toimintayksiköt sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköt. Lisäksi on myös esitelty alueellisesti parhaat toimintayksiköt.

Hyvinvointialueilta valittiin kolme kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen sekä kolme ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä. Pisteet muodostuivat summaindikaattorin perusteella, jossa väittäminä olivat kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen osalta: 1) Saan tarpeeksi apua ja palvelua 2) Hoitajat ovat ystävällisiä 3) Minulla on turvallinen olo 4) Toiveitani otetaan huomioon hoivassa ja palvelussa. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa edellä mainittujen väittämien lisäksi 5) Olen tyytyväinen ruokaan.

Apua yksinäisyyteen ja lisää virikkeitä

Kyselyn tuloksista ilmeni, että palvelua saaneista suurin osa on tyytyväisiä, mutta vanhuspalveluissa tyytymättömyyttä aiheuttaa hoitajien ajan riittämättömyys.  Hoitajilta odotetaan läsnäoloa ja keskustelua, vaikka monet asiakkaista ymmärtävätkin hoitajien kiireen. Isoksi ongelmaksi koettiin yksinäisyys – toisilla se oli ajoittaista, kun toisilla taas varsin pohjatonta yksinäisyyttä, jota voitaisiin lievittää esimerkiksi vapaaehtoistyön ja järjestöjen toiminnan lisäämisellä. Arkeen myös toivottaisiin yleisesti lisää virikkeitä, kuten esimerkiksi mahdollisuutta ulkoiluun ja yksilöllisempiä mahdollisuuksia virkistystoimintaan. Yli puolet asiakkaista suosittelisi kuitenkin saamaansa palvelua muille, kuten läheiselle tai ystävälle.

Pieksämäen kotihoito oli vahvoilla Etelä-Savon hyvinvointialueelta

Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen -osiossa Pieksämäen kotihoidon itäinen sai 135 asiakasvastausta ja läntinen 77 asiakasvastausta.

Ikääntyvien palveluiden tulosaluejohtaja Päivi Kauppinen on tyytyväinen tuloksiin.

– ”Kun ottaa huomioon minkälaisessa paineessa on tänä vuonna työtä tehty, on tämä aivan loistava tulos. Paine ei ole näyttäytynyt asiakkaille saakka. Tämä kyllä kertoo siitä, miten mahtavia työntekijöitä ja taitavia esimiehiä meillä on. Suuri kiitos heille hyvästä työstä!


Katso julkaisu ja lue lisää THL:n sivuilta.

Kysely on jatkossa lakisääteinen ja se toteutetaan kahden vuoden välein.