Pieksämäen monet mahdollisuudet hyödynnettävä

Virkavuosien tullessa täyteen on yhteenvedon aika. Neljän vuosikymmenen aikana minulla on ollut mahdollisuus työskennellä Pieksämäen seudulla kunnallishallinnon johtavissa tehtävissä kolmessa kunnassa ja yhdessä kuntayhtymässä. Aikaan on mahtunut monta valtuustoa, kunnallishallitusta ja lautakuntaa, useita työyhteisöjä, paljon työkavereita, yhteistyötahoja, verkostoja ja kuntalaisten kohtaamisia. Olen saanut työskennellä näköalapaikoilla, antoisissa ja haasteellisissa tehtävissä. Paikat ovat myös olleet syväsukellus ihmismieleen ja ihmisten käyttäytymiseen.

Läksiäispuheet ovat yleensä siloteltuja, eikä ikäviä asioita tohdita nostaa esille. Mitäpä hyötyä siitä enää kenellekään olisi? Realistinen tilannekuva johtaa kuitenkin parempaan tulevaisuuden hallintaan kuin ikävien asioiden lakaiseminen maton alle. Sieltä ne villakoirat kuitenkin tuppaavat nousemaan näkyville.

Johtamisen olen kokenut joukkuepelinä, jossa tarvitaan koko työyhteisöä, kuntalaisten valitsemia päättäjiä ja kuntalaisten osallistamista. Joukkuepeli oli rikki, kun vuoden 2018 alussa otin vastaan kaupunginjohtajan tehtävät. Viranhaltijoiden ja päättäjien väliltä puuttui luottamus. Paikallislehden yleisönosastossa riitti negatiivista luettavaa. Silloinen kaupunginjohtaja oli saanut kultaisen kädenpuristuksen ja häntä edeltävän kaupunginjohtajan virkasuhde oli päättynyt riitaisissa merkeissä. Päätöksentekokoneiston korjaamisessa lupasin tehdä osani, jos myös päättäjät tekisivät oman osansa. Vetoomus kuultiin ja tilanne alkoi rauhoittua. Syvään juurtuneet asenteet eivät kuitenkaan hetkessä muutu.

Vuosien mittaan on asioissa edistytty, mutta edelleen on päättäjiä, jotka haluavat pitää yllä epäluottamusta ja vastakkainasettelua. Negatiivinen kirjoittelu on vähentynyt paikallislehden palstoilla, mutta se on löytänyt uuden purkautumistiensä sosiaalisen median sivustoilla. Ilmaisun tyyli ei ole omiaan rakentamaan luottamusta viranhaltijoiden ja päättäjien välillä.

Samantapaisen ajattelutavan omaavat ovat luoneet somessa alustan, jossa voivat liittoutua ja harrastaa populismia. Omiin näkemyksiin perustuvia olettamuksia esitetään totuuksina. Asioista ei tunnu olevan tarpeen ottaa selvää, eikä käydä rakentavaa keskustelua. Vapaassa maassa sana on vapaa, mutta toimintaa ei voi pitää vastuullisena yhteisten asioiden hoitamisena. Eri mieltä voidaan olla ja tullaan aina olemaankin. Äänestäminen on osa demokratiaan kuuluvaa päätöksentekoa, ja sillä selviää enemmistön kanta. Toivoa sopii, että kannanmuodostus perustuu nykyistä vahvemmin avoimeen keskusteluun ja tarkistettuun tietoon, ei ennakkoasenteisiin.

Kehityksen kääntäminen vaatii hallittua riskinottoa

Aina voidaan myös kyseenalaistaa viranhaltijoiden toiminta. Aina on myös parantamisen varaa. Keskustelut, tiedon jakaminen, seminaarit ja selvitykset eivät kuitenkaan auta, jos asenteet on etukäteen lukittu. Luottamuksen puute ja epävarmuus näkyvät edelleen Pieksämäen päätöksenteossa. Kaupungin kehityksen kääntäminen tai edes taantuvan suunnan loiventaminen vaatii kaupungilta ponnisteluja ja hallittua riskinottoa. Käytännön toimien pitää olla yhteisesti sovittujen strategioiden mukaisia. Riskittömiä hankkeita ei ole, eikä tavoitteet toteudu ilman kaupungin panostusta.

Riskien pitää olla suhteutettu kaupungin kantokykyyn, eikä kuntalaisten palveluja tule vaarantaa. Tulopohja ja elinvoima ei kuitenkaan sillä vankistu, että odotetaan ulkopuolelta tulevaa hyvää, ilman kaupungin satsauksia. Väitteet siitä, että viranhaltijat eivät ole tehneet riskianalyysejä ja esittävät liian riskialttiita hankkeita, ei pidä paikkaansa. Kaikissa päätöksentekovaiheeseen edenneissä hankkeissa on riskit kartoitettu ja mitoitettu kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaan. Hallittu riskinotto voi tuoda tulosta, mutta varman päälle pelaaminen ja kaikkien riskien välttely, on varmin tie taantumiseen.

Kaikesta edellä sanotusta huolimatta on päällimmäisenä kiitollisuus jäädessäni viettämään kertyneitä lomia ennen kaupunginjohtajan määräaikaisen virkasuhteen päättymistä elokuun lopussa. Kiitän kuntalaisia, joiden kanssa vuosien varrella on ollut monia antoisia kohtaamisia. Kiitän luottamushenkilöitä, joilta on tullut tukea haastavissa tehtävissä. Kiitän kaikkia työyhteisöjä, työkavereita ja johtoryhmiä, joiden kanssa olen saanut tehdä työtä hyvässä työilmapiirissä. Teistä olen saanut voimaa. Kaveria ei ole jätetty, hyvällä yhteistyöllä ja huumorilla on selvitty kiperistäkin tilanteista.

Kiitokset median edustajille asiallisesta ja avoimesta kaupungin asioiden tiedottamisesta! Erityisesti haluan kiittää Pieksämäen Lehteä positiivisesta otteesta, jossa ei ole unohdettu kriittisyyttä. Kiitokset kaikille yhteistyötahoille, joiden kanssa olen saanut vuosien varrella työskennellä! Lista on niin pitkä, että se ei tähän kolumniin mahdu.

Toivotan kaikille pieksämäkeläisille terveyttä, onnea ja menestystä tulevaan! Päättäjille toivon avarakatseisuutta ja kykyä yhteistyöhön ja maltilliseen riskinottoon. Pieksämäellä on paljon mahdollisuuksia. Ne pitää uskaltaa hyödyntää!

 

Ulla Nykänen
kaupunginjohtaja