Pieksämäen perusturva mukana sote-uudistuksen pilotissa – vaikuta kehitykseen

RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN PAREMPI HYÖDYNTÄMINEN -PILOTTI

Etelä-Savon sote-uudistus, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) sekä Pieksämäen perusturva ovat aloittaneet yhteistyössä uuden pilotin toiminnan. Pilotissa pyritään kehittämään ja yhtenäistämään perusterveydenhuollon toimintamalleja, jotta rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien hoitajien osaamista voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin.

Tarve pilotille tuli rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavilta hoitajilta. He kokivat, että haluaisivat paremmin hyödyntää omaa osaamistaan ja tehdä omaa työtänsä näkyväksi. Samalla kehitetään sujuvaa asiakasohjausta ja vastataan lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen väestön ikäjakauman muuttuessa, kertoo pilotin vastuuhenkilö Elisa Lajunen.

PILOTIN TAVOITTEET

Pilotissa luodaan uusi palveluprosessikuvaus sekä yhtenäinen toimintamalli, joita voidaan hyödyntää rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien terveydenhuollon ammattilaisten työssä Etelä-Savon alueella. Tavoitteena on saavuttaa asiakaslähtöiset toimintatavat ja palvelut, jotka tukevat muun muassa nopeaa hoitoon pääsyä ja parantavat työn sujuvuutta. Lisäksi pilotin tavoitteena on ylläpitää kehitettyjä toimintatapoja myös tulevaisuudessa.

Lue lisää pilotista osoitteesta Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden parempi hyödyntäminen -pilotti – Etelä-Savon maakunta (etela-savo.fi). Sivuilla pääset myös vaikuttamaan ja kehittämään palvelua edelleen!

TYÖPAJOILLA TULOSTA

Pilotin toiminta on aloitettu toukokuussa 2021, jolloin keskusteltiin tämänhetkisistä toimintatavoista ja pilotin tavoitteista. Pilotin projektiryhmä koostuu lääkkeenmääräämishoitajista, esimiehistä sekä vastuulääkäreistä. Pilotti etenee projektiryhmän kesken pidettävien työpajojen avulla, joissa keskustellaan työn sujuvuuteen liittyvistä ongelmista, mietitään ratkaisuehdotuksia ja rakennetaan yhteistyöverkostoa.

Työpajojen avulla:

rakennetaan verkostomainen ja moniammatillinen toimintamalli, jossa asiakas on keskiössä,

tehdään hoitajien työnkuva näkyväksi ja

jalkautetaan jatkuvan kehittämisen kulttuuria.

Työpajoja järjestetään useita vuoden 2021 aikana ja pilotin etenemisestä tiedotetaan sote-uudistuksen kanavissa.

PILOTIN VASTUUHENKILÖT:

Taru Luukkola
Diabeteshoitaja, SHLM
Kliininen asiantuntija YAMK (opiskelija)
AA2980@student.jamk.fi

Markus Tuulikallio
Sairaanhoitaja, SHLM
Kliininen asiantuntija YAMK (opiskelija)
AA3860@student.jamk.fi

Elisa Lajunen
Hankekoordinaattori | Etelä-Savon sote-uudistus
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma
elisa.lajunen@etela-savo.fi
040 359 8007

 

Lue lisää sote-uudistuksesta Etusivu – Etelä-Savon maakunta (etela-savo.fi)