Pieksämäen seudun 4H-yhdistys kerää sekametallia, akkuja ja ser-romua kesän aikana sekä kaupunkialueella että kylillä

Keräys tarjoaa yksityisille mahdollisuuden päästä ilman kuluja eroon tarpeettomasta ser- ja elektroniikkaromusta. Keräyksestä koituva hyöty jää suoraan omalle paikkakunnalle, sillä ser-romun myynnistä saadut varat ohjataan paikalliseen 4H-nuorisotoimintaan haja-asutusalueella ja taajamissa.

Keräykseen otetaan vastaan kaikenlaista sähkö -ja elektroniikkaromua (ser-romu ser-konttiin) ja akkuja akkuastiaan ser-kontissa.

Kaupunkialueella keräys toteutetaan 1.6.–31.7.2021 välisenä aikana. Ser-kontti avoinna tiistai-lauantai klo 8.00-18.00.

Ser- ja elektroniikkaromun vastaanottopiste: Prisman parkkipaikan alue (ringin vieressä) Kangaskatu 6, Pieksämäki. Laita ser- romut ser-kontin sisään ja akut akkuastiaan ser-konttiin.

kylillä kerätään sekametallia, akkuja ja ser romua seuraavan aikataulun mukaan:

24.5.–6.6.2021

Haapakoski: Haapakosken seurantalon piha (rajattu alue), Haapakoskentie 474, Haapakoskella ei kerätä ser-romua eikä akkuja.

Halkokumpu: Kumputalon urheilukenttä (rajattu alue), Halkokummuntie 24

Jäppilä: Ekopiste, Heikinlammentie 1 B, asfattialue

Virtasalmi: Tenniskentän vieressä, Koulutie 1-3, Virtasalmi kk

 

Sähkö- ja elektroniikka keräys 24.5.-6.6.2021. (mm. elektroniikka, mikrot, sähköhellat, pesukoneet yms.)

SER JA AKUT

Jäppilä: Ekopiste, Heikinlammentie 1 B, Jäppilä

Halkokumpu: Kumputalon urheilukenttä, Halkokummuntie 24

Virtasalmi kk: Tenniskentän vieressä, Koulutie 1-3, Virtasalmi kk