Korona

Pieksämäki ja Essoten alue siirtyvät takaisin koronaepidemian perusvaiheelle – rajoitukset pysyvät liki ennallaan

Koko Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on laskenut, mutta tapauksia todetaan edelleen ja tilanne voi muuttua nopeasti. Pieksämäellä edellinen koronatartunta on todettu 11.1. Paikkakunnalla on joitakin henkilöitä karanteenissa muiden paikkakuntien tartuntaketjuihin liittyen.

Tartuntojen määrä ja sitä myötä alueellinen ilmaantuvuusluku ovat pudonneet siinä määrin, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä katsoo alueen olevan perusvaiheessa.

– Rajoitukset pidetään pääosin entisellään, koska uusia muunnoksia viruksesta on liikkeellä. Valtiovallan puolelta on tullut tästä myös ohjausta ja tavoitteena on, etteivät tartunnat lähtisi hallitsemattomaan nousuun. Suurimmat muutokset ohjeistukseen tulivat ulkona tapahtuvaan aikuisten harrastustoiminnan mahdollistamiseen, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja ja koronanyrkin puheenjohtaja Santeri Seppälä.

Koronarokotusten saatavuudessa on myös Pieksämäellä ongelmia. Saapuvien rokotteiden määrä vähenee merkittävästi useamman viikon ajaksi.

– Olemme joutuneet perumaan 22.1. alkaen käytännössä kaikki suunnitellut uudet rokotukset, sillä saammekin merkittävästi ennakoitua vähemmän rokotteita tulevina viikkoina. Tällä hetkellä näyttää siltä, että emme pysty ainakaan kahteen tai kolmeen viikkoon rokottamaan yhtään uusia henkilöitä ja sovittuja tehosterokotuksiakin joudutaan osin siirtämään eteenpäin, pahoittelee Pieksämäen kaupungin vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini.

Ensimmäisiä rokoteannoksia ehditään tässä vaiheessa antamaan Pieksämäellä yhteensä n. 870. Rokotteita ovat saaneet ensimmäisessä vaiheessa koronapotilaita hoitavat tai tutkivat sosiaali-ja terveydenhuollon työntekijät, ikääntyvien asumispalveluyksiköiden asukkaat ja työntekijät.

Rokotuksia laajennetaan kotihoitoon, yli 85-vuotiaille ja heidän omaishoitajilleen, kun tietoa uusista isommista rokote-eristä saadaan.

Koronarokotusten etenemisestä tiedotetaan monikanavaisesti heti, kun uutta tietoa on saatavilla. Lisätietojen kyseleminen esimerkiksi terveyskeskuksesta on tässä vaiheessa tarpeetonta. –Kaikki halukkaat saavat kyllä rokotuksen aikanaan, vakuuttaa Rubini.

Alla Essoten ohjeet koronapandemian perusvaiheessa 20.1. alkaen, täsmennetty paikkakuntakohtaisilla ohjeilla

Yleisötilaisuudet

– Yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi.  Tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää alla olevat rajoitukset huomioiden:

– osallistujien määrä rajataan korkeintaan 20 henkilöön

– osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan

– tilaisuudessa huomioidaan turvavälit

– ruoka- tai juomatarjoilussa tulee käyttää suurta huolellisuutta turvaväleistä jos maskit ovat pois kasvoilta

– Julkisissa sisätiloissa sekä museoissa ja teattereissa yleisömäärä suositellaan rajattavaksi 20 henkilöön. Tämä koskee Pieksämäellä muun muassa kulttuurikeskus Poleenia, Veturitoria, nuorisotiloja sekä järjestötaloa.

Julkisten tilojen käyttö

– Julkisissa ja yksityisissä sisäliikuntatiloissa suositellaan rajaamaan samassa sisätilassa olevien henkilöiden määrä korkeintaan 20 henkilöön. Suuremmissa tiloissa (mm. uimahallit) rajoitus koskee pukutiloja ja kuntosalitiloja.

– Sisähuvipuistoissa suositellaan korkeintaan 20 henkilöä sisälle samanaikaisesti samaan tilaan turvavälit säilyttäen

Alueen väestö

– Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.

– Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

Harrastustoiminta

– Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien harrastustoiminta sisätilanteissa suositellaan tauotettavaksi jos turvavälejä ei voida säilyttää. Kuitenkin SM-tason ja ammattitason urheilun osalta toiminnot voivat jatkua normaalisti. Pieksämäellä julkisissa sisäliikuntatiloissa aikuisten ryhmäliikuntatoiminta määrätään tauotettavaksi toistaiseksi.

– Seutuopiston keskeytyksessä olleet yli 18-vuotiaiden tanssi- ja liikuntaryhmät käynnistyvät etäopetuksella 25.1.2021 alkaen. Opiskelijat, joilla ei ole mahdollisuutta älylaitteiden käyttöön, voivat ottaa yhteyttä Seutuopiston toimistoon ja liikunnan suunnittelijaopettajaan korvaavan toiminnan järjestämiseksi.

– Kuntouttavassa harrastustoiminnassa tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä ja turvatoimista

– Alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta turvataan huomioiden yleiset aiemmat turvallisuusohjeet ja siten että saattajien lähikontakti on vältettävissä.

– Nuorisotiloissa suositellaan rajaamaan henkilömäärä siten että turvavälejä voidaan saavuttaa ja siten, että turvavälit säilyvät ja yli 15-vuotiaat käyttävät kaikissa kontakteissa maskeja.

Oppilaitokset ja opetuksen järjestäminen

– Pieksämäellä kaikki oppilaitokset ovat lähiopetuksessa.

– Peruskoulujen lähiopetus turvataan, mutta kouluepidemiaan liittyviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja tarvittaessa ryhdytään alueellisin rajoituksiin yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa. Peruskoulun 6.-9. -luokkalaisille ja henkilöstölle suositellaan käytettäväksi kasvomaskeja.

– Toisen asteen opetus jatkuu lähiopetuksena. Siellä sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita ja käyttävät kasvomaskeja.

– Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut), aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksessa suositellaan kasvomaskeja kaikissa tilanteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palveluntuottajat

– Vierailurajoitukset hoitoyksiköihin, palvelutaloihin suositellaan tehtäväksi siten, että vain välttämättömät vierailut toteutuvat. Läheisillä on kuitenkin aina oikeus vierailuun turvatoimenpiteiden (maski, turvavälit ym.) myötä, jos yksikössä ei ole koronatapauksia.

Työnantajat ja työntekijät

– Suositellaan siirryttäväksi etätyöhön niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Pieksämäen kaupungin henkilöstöllä on etätyösuositus helmikuun loppuun asti.

– Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö).

Lisätietoja:
AVI:n tiedote

Essoten tiedote