Pito- ja vetovoimaa lisätään vain yhteisin ponnistuksin

Pieksämäelläkin eletään nyt päätöksenteossa välivaihetta. Nykyinen valtuustokausi on loppusuoralla, kunnallisvaalit on pidetty ja tulevan kauden valtuutetut on valittu. Onnittelut tässä yhteydessä uusille ja uudelleen valituille valtuutetuille!

On aika arvioida mennyttä ja luoda katse tulevaan. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on arvioinut päättymässä olevaa valtuustokautta. Arvosanat olivat alavireiset. Pieksämäen strategiaa vaivaa konkreettisuuden puute, luottamushenkilöiden kesken on eripuraisuutta, päätöksiin sitoutuminen on heikkoa ja epäluottamus nakertaa suhteita viranhaltijoihin. Tulosten ankeutta on selitetty sillä, että vain kriittisimmät vastasivat ja asioihin myönteisesti suhtautuvat eivät nähneet kyselyä tarpeelliseksi tai eivät sitä huomanneet.

Toki positiivisiakin asioita arvioinnista löytyy. Pieksämäen kaupunkikuva on siistiytynyt, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelumme saavat kiitosta, koulut ja päiväkodit on saatu rakennettua ja kunnostettua. Ulkopuoliset sidosryhmät arvioivat kaupungin toimintaa positiivisemmin kuin luottamushenkilöt ja kaupungin johtavat viranhaltijat.

Arvioinnin tuloksia ei kannata selitellä eikä mitätöidä. Niistä on otettava opiksi, kun syksyllä alamme uudistamaan kaupungin strategiaa. Opittavaa on niin viranhaltijoilla kuin päättäjillä.

Useat valituksi tulleet valtuutetut ovat ilmaisseet yhteistyöhalunsa yli puoluerajojen. Yhteen hiileen puhaltamista Pieksämäki kipeästi tarvitseekin. Pito- ja vetovoimaa voidaan lisätä vain yhteisin ponnistuksin. Uuden valtuustokauden mahdollisuudet kannattaa nyt hyödyntää täysimääräisesti.

 

Ulla Nykänen
Kaupunginjohtaja

 

 

 

Tänä kesänä taide ja kaupunkiympäristö kohtaavat Ruudun takaa – Taidekatu 2021 -tapahtumassa Pieksämäellä. Kuvassa Juhani Saksan Etelä-Savon maakuntamarmorista veistämiä, lintumaisia hahmoja. Kuva: Tero Eloranta