Pk-yritysbarometri: Etelä-Savon yrittäjillä suhdannenäkymät muuta maata paremmat

Etelä-Savossa yritysten suhdannenäkymät ovat parhaat koko maassa, osoittaa pk-yritysbarometri.
Asiasta uutisoi Suomen Yrittäjät verkkosivuillaan.

”Venäjän hyökkäyssota näkyy Etelä-Savossa hieman muuta Suomea harvemmin kielteisinä vaikutuksina pk-yritysten liiketoimintaan. Etelä-Savossa katsotaan luottavaisin mielin tulevaan, mikä on tärkeä uutinen alueen elinvoimalle” Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Heidi Loukiainen sanoo.

”Alueen odotukset ovat kehittyneet myönteisesti talouden heilahteluista huolimatta. Etelä-Savon pk-yritysvaltainen ja monipuolinen yrityskenttä on haastavasta sijainnista huolimatta selvinnyt kohtuullisen hyvin viime vuosien kriiseistä”, kertoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom.

Positiiviselle vireelle selitys löytyy myös ulkomaankaupasta. Eteläsavolaiset ulkomailla toimintaa harjoittavat pk-yritykset toimivat selvästi muuta maata enemmän Yhdysvalloissa ja Kanadassa, mikä voi näkyä positiivisesti kansainvälisen kaupan näkymissä.

”Jopa 53 prosentilla Etelä-Savon suoraa vientitoimintaa harjoittavista pk-yrityksistä viennin osuus liikevaihdosta on vähintään puolet. Koko maassa keskimäärin sama osuus on vain 18 prosenttia. Etelä-Savossa kansainvälistä toimintaa harjoittavien pk-yritysten markkina-alueet ovat siis keskimäärin muuta Suomea paremmin vetäviä. Samaan aikaan selvästi muuta maata suurempi osuus näiden alueen pk-yritysten liikevaihdosta on vientiä,” kertoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom.

”Valtakunnallisesti taloustunnelmat maan pk-yrityksissä ovat yhä vaisut. On silti tärkeää huomata varovainen käänne parempaan, koska Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin vaikutukset ovat selvästi tasaantuneet. Myönteistä on myös, että pk-yritykset pyrkivät pitämään nykyisestä henkilöstöstään kiinni”, johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus Suomen Yrittäjistä sanoo.

Etelä-Savossa muuta maata pirteämpää tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Valtakunnallisesti pk-yrityksistä korkea osuus, yli viidennes, raportoi harjoittavansa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toimialojen T&K-aktiivisuudessa on kuitenkin eroja. T&K-toiminta on yleisintä teollisuuden ja osaamisintensiivisten palveluiden pk-yrityksissä.

”Etelä-Savon pk-yrityksistä 32 prosentilla on tutkimus- ja kehittämistoimintaa, kun koko maassa osuus on 22 prosenttia. Aktiivinen T&K-toiminta on merkki uskosta tulevaisuuteen, ja se parantaa pidemmällä aikavälillä alueen suhdannetilannetta,” summaa Loukiainen.

”Pk-yritysten tki-herätys on erittäin myönteinen signaali. Kehittämistoiminnalla voi nähdä yhteyttä yritysten parantuneisiin kasvu- ja kannattavuusnäkymiin. Toimintaympäristön muutoksiin on siis reagoitu oikea-aikaisesti. Etelä-Savossa on ensimmäisenä maakuntana Suomessa laadittu TKI-tiekartta, jossa nimenomaan yritysten kehittämistoimet on nostettu keskiöön”, toteaa Etelä-Savon maakuntaliiton elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen.

”Lisäksi maakunnassa on pitkäjänteisesti rahoitettu TKI-kehittämisalustoja ja klusterityötä, jotka tarjoavat myös pk-yrityksille mahdollisuuksia osallistua laajoihin, kansainvälisiin kehittämiskokonaisuuksiin. Tärkeää on kuitenkin arvostaa ja tukea kaikenkokoista kehittämistä, myös niitä pieniä arjessa tehtäviä parannuksia”, Kokkonen jatkaa.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi lähes 4 600 yritystä. Vastausaika oli kesäkuun 2023 puolivälistä heinäkuun 2023 puoliväliin.

Pk-yritysbarometriin voi tutustua täällä.