Portfoliohaku taiteilijoille avautuu – Pieksämäen kaupunki hakee uudistuneelle asema-aukiolle taidetta

Pieksämäen uudistuneelle asema-aukiolle haetaan julkisen taiteen teoksen tekijää avoimella portfoliohaulla, joka on avoinna 30.11.2023 saakka. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä, jolta tilataan luonnos ja mahdollisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen teostilaus.

 

Pieksämäen uudistuva asema-aukio

Pieksämäki on vireä rautatiekaupunki ja rautateiden risteysasema sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. Matkailijoita risteysasemalla kulkee vuosittain n. 200 000. Pieksämäen rautatieasema on historiallisesti merkittävä, sillä rautatiet kulkevat 4 ilmansuuntaa Pieksämäeltä ja moni matkailija tunnistaa Pieksämäen juuri rautatiestä. Edellisen kerran asemanseutua on kunnostettu 1980- luvulla ja silloin on hankittu asema-aukiolle teos Veikko Haukkavuorelta, Pieksät rakentaa niminen veistos.

Pieksämäen kaupungin Investointiohjelmaan on sisältynyt Pieksämäen seudun älykkään liikkumisen kehittämis- ja investointihanke vuosille 2021-2023. Kaupungin hankekokonaisuudessa on valmistunut asematunnelin peruskorjaus ja rakenteiden uusiminen esteettömiksi sekä uusien digitaalisten ratkaisujen tuominen matkustajien käyttöön. Hanketta on rahoittanut kaupungin ohella Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke käynnistyi vuonna 2021 ja päättyi kesällä 2023. Kaupungin hankekokonaisuuteen kytkeytyy välittömästi rautatieaseman junalaitureiden uusiminen esteettömiksi ja tämän edellyttämät muutostyöt henkilöratapihaan sekä laiturikatoksien uusiminen. Nämä toimenpiteet on Väylävirasto jo käynnistänyt.

Portfoliohaun tavoitteena on saada tietoa taiteilijoista, heidän osaamisestaan ja kiinnostuksestaan tehdä taideteos uudistuneelle asema-aukiolle. Portfolion haun avulla saadaan taideteos palvelemaan lukuisia rautateiden matkailijoita ja luomaan Pieksämäestä positiivisen kuvan myös matkailijoille sekä oman kaupungin asukkaille.

 

Taideteos tulee sijoittumaan  Pieksämäen asema-aukiolle, viheralueelle lähellä päärakennusta. Taideteossijainti ilmenee oheisesta pohjapiirroksesta. Julkisen taiteen teoksen valmistuminen tulee toteutumaan vuoden 2024 aikana. Teoksen vaatimat perustukset/alusta tulee olla tiedossa viimeistään kesäkuussa 2024.

 

Portfoliohaku

Portfoliohaku on avoinna 30.11.2023 saakka. Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteilijatyöryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä näyttöä kyvystä toteuttaa teos itsenäisesti ja sovitussa aikataulussa.

Teosten valmistelu v. 2024 ja sijoittaminen marraskuu 2024.

Toteutettavan teoksen kokonaisbudjetti on 40 000 €, sisältää taiteilijan luonnospalkkion, taiteilijapalkkion, työpanoksen, mahdollisen alihankinnan ja materiaalit sekä teoksen kuljetuksen. Paikalleen asettaminen sovitaan erikseen taiteilijan kanssa.

Teoksen hankintaan on saatu tukea Taiteen edistämiskeskukselta (Taike). Teoksen tilaaja pidättää oikeuden päättää tilauksesta luonnoksen jälkeen.

Valintakriteerit:

 • Taiteellinen laatu
 • Soveltuvuus asema-aukiolle ja sen miljööseen
 • Kestävyys- ja turvallisuuskriteerit
 • Omaperäisyys ja kiinnostavuus
 • Kokemus vastaavista kohteista

Portfolion tulee sisältää

 • Taiteilijan yhteystiedot ja kotipaikka
 • Ansioluettelo (max 3 sivua)
 • Enintään kahdeksan työnäytettä sisältäen kuvan tai kuvien lisäksi lyhyen esittelytekstin (mm. koko, materiaali).
 • Ansioluettelo ja portfolio toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona
 • Tekstimuotoinen perustelu osallistumiselle: Miksi tämä kohde kiinnostaa sinua erityisesti?
 • Kirjoita korkeintaan 300 merkkiä
 • Portfoliohaussa ei oteta teosideoita tai –luonnoksia vastaan

Portfoliot tulee toimittaa sähköisesti kirjaamo@pieksamaki.fi  30.11.2023 klo 15.00 mennessä.

Valinnan tekee valintaraati, johon kuuluvat: Taiteen edistämisen keskuksen julkisentaiteen läänintaiteilija Leevi Lehtinen, Mikkelin taidemuseon amanuenssi Anna-Mari Larikka, Pieksämäen kuvataideseuran hallituksen edustaja Tarja Vatanen, kaupungin elinkeinojohtaja Markus Vesterinen, vs. tekninen johtaja Pekka Häkkinen,  kaupungin taidevastaava Tiina Kerminen ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja  Päivi Majoinen.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. Portfoliohaun tuloksista ilmoitetaan julkisesti 20.12.2023 mennessä sivustolla www.pieksamaki.fi.

 

Lisätietoja

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla.

Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.


Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Päivi Majoinen
paivi.majoinen@pieksamaki.fi
p. 044 588 3420


Lue ilmoitus tästä.