Rakennetun ympäristön tiedon digitalisoinnin hyödyt tunnistetaan Etelä-Savon kunnissa

Etelä-Savon kuntien rakennetun ympäristön tiedon tilannetta on alettu selvittää. Etelä-Savon ELY-keskuksen KaavaDigi-hankkeen käynnistämillä kuntakierroksilla on yhdessä pohdittu kuntien valmiutta ottaa käyttöön valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Tiedon digitalisaation hyödyt onkin jo tunnistettu kunnissa. Kansallisen tietoalustan kautta tieto voidaan toimittaa kerralla kaikille viranomaisille ja kuntalaiset voivat etsiä tietoalustasta omia tietojaan.

KaavaDigi-hankkeen yhtenä tavoitteena on saada kokonaiskuva kuntien rakennetun ympäristön tiedon tilasta ja kuntien valmiudesta kansallisen tietoalustan käyttöönottoon. Kuntien tilannetta kartoitetaan haastatteluilla, joita on sovittu lähes kaikkien Etelä-Savon kuntien kanssa. Kunnilta kerätyn tiedon perusteella kunnille laaditaan tiekartat, joiden perusteella kunnat valmistautuvat maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen.

Lisää aiheesta: ELY-keskuksen tiedote

Yhteyshenkilö: Maankäyttöasiantuntija Satu Reisko, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4095, satu.reisko@ely-keskus.fi

Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli

0295 024 000

Etelä-Savon ELY-keskuksen nettisivut