Toiminta-avustukset 2021

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi toiminta-avustukset ja Jenny Perman rahaston avustukset vuodelle 2021. Avustukset julistetaan haettavaksi ehdollisena, kunnes lautakunnat ovat hyväksyneet käyttötalousarvion.

TOIMINTA-AVUSTUKSET

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta:

Kulttuuritoimintaan 37 400 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille ja Pieksämäellä kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille

Liikuntatoimintaan 50 000 €
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille

Opetuslautakunta:

Nuorisotoimintaan 29 100 €
Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille

Kaupunginhallitus 12 000 €

Myönnetään toiminta-avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille, joiden kotipaikka ja toiminta ovat Pieksämäellä tai joiden säännöllinen toiminta sijoittuu Pieksämäelle

Lisätietoja
Kulttuuri, Tiina Silvast-Törrönen 044 388 3413
Liikunta, Antti Nousiainen  044 799 5556
Nuoriso, Seija Laitinen 044 088 2470
Kaupunginhallitus, Teija Skön, p 044 588 2201
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

https://www.pieksamaki.fi/avustuslomake/

 

JENNY PERMAN RAHASTON AVUSTUKSET

Jenny Perman rahaston avustuksia ja apurahoja voivat hakea Pieksämäen kaupungissa toimivat eri kulttuurialoja edustavat yhteisöt ja lahjakkaat pieksämäkeläiset taiteen harrastajat sekä kaupungista kotoisin olevat lahjakkaat, vähävaraiset korkeakouluopiskelijat.

Lisätietoja
Anu Pöyhönen 044 799 5520, anu.poyhonen@pieksamaki.fi

 

Hakumenettely
Avustuksia haetaan 31.1.2021 kello 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella.
Hakemusta ei voi täyttää haun päätyttyä.

https://www.pieksamaki.fi/avustuslomake/

Ohjeet:
Kaupunginhallituksen_avustusohje
Kulttuuritoimen avustusohje 2021
Liikuntatoimen avustusohje 2021
Nuorisotoimen-avustusperiaatteet
Toiminta-avustuksen maksatuspyyntö