Tonttijakoehdotus n:o 593.194 julkisesti nähtävillä

Tällä tonttijaon muutoksella tonttiin 593-1-138-3 liitetään osa kiinteistöstä 593-402-2-21 muodostaen uuden tontin 593-1-138-4. Uusi tontti jää edellistä tonttia vastaavaan käyttöön. Tonttijako on nähtävillä Pieksämäen Kanttilan toimipisteessä 2. kerroksessa, os.  Vilhulantie 5 76850 Naarajärvi sekä tällä sivulla 10.5 – 24.5.2024 välisenä aikana.

Voitte jättää huomautuksen tonttijako ehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki

Kuulutus

Tonttijakokartta 593.194