Tukea lapsiperheiden arkeen Pieksämäellä

Pieksämäellä on tarjolla paljon erilaisia palveluja tukemaan lapsiperheiden arkea. Palveluita järjestetään eri toimijoiden kuten kaupungin, seurakuntien ja yhdistysten toimesta, jolloin tieto palveluista on hajanaista ja vaikeasti löydettävissä.

Tähän on ongelmaan on kuitenkin tullut ratkaisu, sillä Pieksämäen kaupunki on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehittänyt lapsiperheiden sähköisen tietopankin, perheille.fi -palvelun. Verkkopalvelun tavoitteena on tuoda lapsiperheiden arkeen tarjottavat palvelut helposti saataville.

Palvelu nostaa esille Pieksämäen kaupungin, Pieksämäen seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden palvelut, joista lapsiperheillä on mahdollisuus saada apua erilaisiin arjen haasteisiin.

Tutustu palveluun: perheille.fi