Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen palvelujen laatu on edelleen erinomainen – Eloisan yksikölle laatusertifikaatti

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tuottaa valtakunnallisia vaativan erityisen tuen palveluita lapsille, nuorille ja aikuisille. Palvelujen laatu edelleen todistetusti korkeatasoista. Tästä kertoo Vaalijalan uusima laatusertifikaatti.

Vaalijalalle myönnetty laatusertifiointi tarkoittaa, että osaamis- ja tukikeskuksen palvelut on todettu laadultaan erinomaisiksi ja yhdenmukaisiksi kansainvälisen ISO 9001:2015 standardien mukaisesti.

– Sertifikaatti on tae hyvästä laadusta ja laadukkaasta toiminnasta. Vaalijalan palvelujen kysyntä on suurta ja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen missio onkin olla valtakunnan tunnetuin ja arvostettu toimija alallaan, sanoo Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen palvelujohtaja Maarit Rantakurtakko.
Vaalijalalle sertifioinnin myönsi Labquality Oy.

Vaalijalan laatutyö selviytyi muutoksista

Vaalijalan siirtyminen osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta on teettänyt Vaalijalan laatutyölle lisäponnisteluja. Muutosten myllerryksessä laatusertifikaatin suorittaminen on ollut haasteellista mutta ei mahdotonta.

– Asiakastyö pysyy ennallaan mutta ympärillä tapahtuu paljon. Esimerkiksi dokumenttien hallinnan siirtäminen Vaalijalan järjestelmästä Eloisan järjestelmään, kertoo Vaalijalan laatuvastaava Heidi Laurila.

Laatua ylläpidetään Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa säännöllisillä, sisäisillä auditoinneilla.

– Johto luo strategiat mutta työntekijät pitävät laadun yllä, Laurila muistuttaa.

Laatutyö ja sisäiset auditoinnit ovat olleet osa Vaalijalan toimintaa jo useita vuosia. Sisäiseen auditointiin onkin Vaalijalassa koulutettu sitoutunut ja ammattitaitoinen joukko.

Vaalijalan sertifikaatti on työntekijöiden ponnistus

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi haluaa kiittää kaikkia laatutyöhön osallistuneita työntekijöitä.

– Laatutyö palkitsee tekijänsä. Tiedän, että ennen sertifikaatin myöntämistä on tehty valtavasti työtä eri työyksiköissä sitoutuneesti – sertifikaatti on myös kiitos tästä työstä, Tavi kiittää.

Myös Etelä-Savon hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälä on ylpeä Vaalijalan saamasta sertifikaatista, sekä Vaalijalan toiminnasta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelujen tarjoajana ja kehittäjänä.

– Sertifikaatti on hieno osoitus Vaalijalan huipputoiminnasta kansallisellakin tasolla, Seppälä kiteyttää.

Vaalijan osaamis- ja tukikeskuksessa sertifikaatti on myönnetty seuraaville yksiköille

Vaativan tuen lasten ja nuorten yksiköille: Ankkuri, Aura, Avain, Kompassi, Jolla, Eetun talo, Koivu 1-2, Koivu 3, Koivu 4, Luotain, Simpukka ja Sukkula.

Vaativan tuen aikuisten yksiköille: Eranto, Kaisla, Koralli, Maininki, Nurmela, Reimari, Sarastus, Koski, Luoto, Wirta ja Satama.

Myönnetty sertikaatti koskee myös seuraavia muita osaamis- ja tukikeskuksen palveluita eli asiantuntijapalvelut, toiminnallinen kuntoutus, Nenonpoli, AVEKKIpalvelut, autismikuntoutusohjaus, toimintaterapia, fysioterapia, seksuaaliterapia, musiikkiterapia, puheterapia ja kommunikaatio-ohjaus, konsultoiva ja kuntouttava perhetyö, konsultoiva sairaanhoitaja, lääkärit, perheterapia ja perhekuntoutus, psykologia, sosiaalityö sekä Greencare Nenonpelto.


Lisätietoja:

Heidi Laurila, laatuvastaava
puh. 0404816067
heidi.laurila@etelasavonha.fi