Vastaa Pieksämäen turvallisuuskyselyyn!

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnittelu on järjestelmällinen ja koordinoitu prosessi paikallis- sekä aluetason turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi yhteistuumin eri toimijoiden kanssa. Tämän kyselyn tavoitteena on tuoda esille kuntalaisten mielestä keskeiset turvattomuutta aiheuttavat tekijät sekä ottaa ne huomioon turvallisuussuunnitelmaa päivittäessä. Kysely on avoinna ajalla 27.10.–17.11.2021 osoitteessa https://link.webropol.com/s/turvapmk21

Kyselyn avulla juuri SINULLA on mahdollisuus kertoa oma kokemus turvallisuudesta ja mahdollisista turvallisuusuhkista. TERVETULOA mukaan vaikuttamaan!

Turvallisuussuunnittelun tarkoituksena on ohjata ja tukea kuntien sekä seutukuntien alueella tehtävää turvallisuussuunnittelua. Edellinen Pieksämäen turvallisuussuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuosille 20182021. Turvallisuussuunnitelma laaditaan aina valtuustokaudeksi. Uusi valtuusto vahvistaa suunnitelman kautensa alussa. Kaupunginhallitus on nimennyt 11.10.2021 §217 turvallisuustyöryhmän päivittämään Pieksämäen turvallisuussuunnitelman.