Vastuulääkäripalvelun toimittaja 1.1.2020 alkaen

Vastuulääkäripalvelun toimittaja vaihtuu Terveystaloksi 1.1.2020.

Pieksämäen kaupunki on ostanut palvelua säännölliseen kotihoitoon, kaupungin asumispalveluihin sekä osiin yksityisistä asumispalveluista. Vastuulääkäripalvelussa yksiköihin nimetään oma kokenut vastuulääkäri, joka on hoitajien tavoitettavissa puhelimitse joka arkipäivä.

Lääkärit tekevät kotikäyntejä palvelun piiriin kuuluvien potilaiden kotona. Lisäksi palveluun kuuluu lääkäreiden puhelinpäivystys virka-ajan ulkopuolella.

Palveluntuottajan vaihdoksesta aiheutuvien muutoksien pitäisi olla varsin pieniä potilaille. Palvelu jatkuu saman sisältöisenä kuin aikaisemmin ja jopa osa aikaisemmin toimineista vastuulääkäreistä jatkaa entisissä yksiköissään uuden palveluntuottajan alla.