Väylävirasto poistaa puita Naarajärven ja Selkiön välisellä alueella huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana

Väylävirasto poistaa riskipuita Pieksämäellä Naarajärven ja Selkiön välisellä alueella huhtikuun ja heinäkuun 2021 välisenä aikana. Puita poistetaan Pieksämäen kaupungin, yksityisten maanomistajien ja Väyläviraston omistamilta alueilta.

Rautatien molemmin puolin on 30 metrin suoja-alue, jolla puusto tai kasvillisuus pidetään matalana. Puuston poistolla varmistetaan turvallinen liikennöinti. Rautatielle kaatuvat puut aiheuttavat turvallisuusriskin lisäksi merkittävää haittaa liikenteelle ja pahimmillaan rikkoutuvat rakenteet suuret korjauskustannukset.

Puiden kaatamisesta toteutuksesta on sovittu Pieksämäen kaupungin ja maanomistajien kanssa. Suoja-alueille pyritään jättämään pienikokoista puustoa ja maisemaan sopivia tekopökkelöitä. Puunkaatotyön vuoksi jalankulkijoita ja pyöräilijöitä saatetaan ohjata vaihtoehtoisille reiteille turvallisuuden takaamiseksi. Radanvarren puunkaadosta ilmoitetaan maastossa kylteillä.

Lisätietoa antavat:

Sini Miettinen, sini.miettinen@ramboll.fi, 040 5141 352

Esa Kuronen, kuronen.esa@gmail.com, 044 5910 367

Seppo Mikkonen, seppo.mikkonen@vayla.fi, 0400 807 465