Vetovoimainen kotihoito -hankkeessa rakennettiin vahvaa perustaa

Essoten kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointi on parantunut viimeisten kahden vuoden aikana. Työn hallinnan tunne on kasvanut, ja reilusti useampi työtekijöistä kokee muutokset työssään myönteisiksi vuoteen 2019 verrattuna.

Lähes 80 prosenttia kotihoidon työntekijöistä suosittelisi Essotea työnantajana ystävilleen, kun vuonna 2016 suosittelijoiden osuus oli alle 60 prosenttia. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu-kyselystä, johon Essote osallistuu vuosittain.

‒ Tulokset ovat merkittäviä ottaen huomioon, että olemme eläneet koronapandemian aikaa ja työskennelleet alimitoitetulla henkilöstöllä rekrytointihaasteiden takia, hankepäällikkö Susanna Lempiäinen Vetovoimainen kotihoito -hankkeesta kertoo.

Vetovoimainen kotihoito -hankkeessa on panostettu työntekijöiden hyvinvointiin mm. työpajoilla, joissa on ratkottu työntekijöiden esiin nostamia työhyvinvoinnin haasteita. Lisäksi on tarjottu vuorovaikutusvalmennusta ja koottu eri tiimien työntekijöistä työhyvinvoinnin yhteyshenkilöverkosto arkisen työhyvinvoinnin tueksi.

Räätälöidyt koulutukset vahvistivat osaamista

Vetovoimainen kotihoito -hankkeessa on työhyvinvoinnin lisäksi vahvistettu kotihoidon työntekijöiden osaamista viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi on kehitetty työ- ja palveluprosesseja, osallistavaa tiedolla johtamista ja kotihoidon viestintää. Hankkeen kohderyhmänä on ollut kotihoidon henkilöstö Essotessa ja Pieksämäen kaupungilla.

‒ Kun työntekijöiden osaaminen on kohdillaan ja he viihtyvät työssään, se näkyy myös asiakkaille laadukkaana palveluna. Sujuva palveluprosessi tukee työn tekemistä ja tuo asiakkaalle oikean avun oikeaan aikaan, Lempiäinen sanoo.

Hankkeessa luotiin systemaattinen perehdytysmalli, joka sisältää työhön perehdytysmateriaalia ja palkitun Seppo-perehdytyspelin kotihoitoon. Nämä jäävät kotihoidon käyttöön jatkossakin.

Osaamista vahvistettiin osaamiskartoituksiin pohjanneilla verkkokoulutuksilla. 87 prosenttia koulutuksiin osallistuneista koki osaamisensa vahvistuneen.

Kehittämistyö jatkuu

Pieksämäen kotihoidossa kehitettiin kotihoidon kotiutumis- ja arviointiprosessia moniammatillisen tiimin kanssa. Kehittämisen tuloksena Pieksämäen kotihoitoon on nimetty arviointi- ja kuntoutusjaksoa toteuttavat ja vastuussa olevat työntekijät.

‒ Arviointi- ja kuntoutusjaksosta saadut kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä, sillä jakson avulla asiakkaat ovat kuntoutuneet, käyntejä on voitu vähentää tai asiakkaat pärjäävät kotona ilman kotihoidon palveluja, Lempiäinen sanoo.

Aktiivisen viestinnän avulla on pyritty kertomaan kotihoidon työstä ja työn arjesta aiempaa avoimemmin niin sosiaalisessa mediassa kuin erilaisissa blogiteksteissä ja artikkeleissakin. Hanke tarjosi sometyöpajoja henkilöstölle ja antoi eväitä viestinnän jatkumiseen myös hankkeen jälkeen. Tavoitteena on lisätä työnarvostusta, alan vetovoimaa ja luottamusta palveluihin.

‒ Kotihoidon päivitykset sosiaalisessa mediassa ovat olleet erittäin pidettyjä. Aktiiviselle viestinnälle on tarvetta jatkossakin.

Eteläsavolaisen kotihoidon kehittämistyö jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Tulevaisuus kotona -hankkeessa heti vuoden 2022 alusta alkaen.

‒ Vetovoimainen kotihoito -hankkeessa rakennetun vahvan perustuksen päälle on hyvä jatkaa Suomen parhaan kotihoidon kehittämistä, Lempiäinen tiivistää.

Kotihoidon Kotikulma-asiakaslehden numerot voi lukea Essoten kotihoidon nettisivulta:
www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/vanhus-ja-vammaispalvelut/kotihoito/


Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hanke lyhyesti

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2020-31.1.2022.
Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote
Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Etelä-Savon koulutus Oy ESEDU ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak.
Rahoitus: 1,25 miljoonaa euroa.
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus sekä toteuttajatahot.
Osallistujia: yli 320 kotihoidon työntekijää ja esimiestä Essotessa ja Pieksämäen kaupungilla.


LISÄTIEDOT:

Susanna Lempiäinen
hankepäällikkö
susanna.lempiainen@essote.fi
040 359 7097