Voit nyt ilmaista huolesi sosiaalihuoltoon sähköisesti

Aiemmin vain ammattilaisten käytössä olleet sosiaalihuollon sähköiset ilmoituslomakkeet (ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta, lastensuojeluilmoitus ja yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen) on nyt avattu julkisiksi.

Huolen herätessä kuka tahansa voi ilmaista huolensa henkilöstä, joka saattaa tarvita apua tai tukea. Ilmoituksen voi tehdä kaikenikäisistä ja yhteydenoton voi tehdä myös itsestään. Huoli aikuisesta voi syntyä, kun henkilö näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään. Huolta voivat aiheuttaa myös vanhuksen kotona pärjääminen tai yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat. Mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuoltoon ollaan yhteydessä henkilön suostumuksella tai yhdessä hänen kanssaan. Jos suostumusta ei saada, yksityishenkilö voi tehdä myös nimettömän ilmoituksen. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua henkilölle voidaan tarjota. Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen on henkilön itsensä tekemä tai hänen suostumuksellaan tehty ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Jos henkilön suostumusta ei voida saada ja henkilön palvelujen tarve olisi ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää, tehdään ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Lastensuojeluilmoitus on ilmoitus lapsesta, jonka tilanne edellyttää palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse arvioida lastensuojelun tarvetta, vaan ilmoituksen tekemiseen riittää huoli lapsen tilanteesta.

Huomioi, että nämä sähköiset ilmoitukset koskevat vain Pieksämäellä vakituisesti asuvia.