Vuoden vaihduttua

Vuoden vaihduttua

Maapallo on kutistunut nopeiden yhteyksien ansiosta. Samalla globaalit uhkat ja tapahtumat ovat tulleet lähemmäksi ja vaikuttavat myös meihin. Ilmastonmuutos näyttää ponnisteluista huolimatta etenevän ja luonnonvaroja käytetään kestämättömällä tavalla. Nationalismin nousu, voimapolitiikan käyttö, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden polkeminen sekä piittaamattomuus kansainvälisistä sopimuksista ovat maailmalla todellisia uhkia.

Kunnissa joudutaan miettimään, miltä kunkin kunnan tilannekuva ja tulevaisuus näyttävät? Miten kuntien talous kestää? Mistä tulevaisuuden kuntatyöntekijät? Entä miten varmistetaan kestävä kehitys kunnissa ja kaupungeissa?

Mennyt vuosi on Pieksämällä ollut aktiivisen toiminnan aikaa niin elinkeinoelämässä, yhdistys- ja järjestösektorilla kuin myös kaupungin toimialoilla. Yrityksillä on yleisesti tarkastellen ollut hyvä vuosi. Kaupungin työttömyysaste on ollut Etelä-Savon kuntien alhaisimpia. Työvoiman saatavuudessa on ollut ongelmia monissa ammattiryhmissä. Loppuvuonna julkistetut ikävät uutiset Savon Solmun henkilöstön irtisanomisesta ja Normek Oy:n yhteistoimintaneuvotteluista varjostivat muutoin positiivista vuotta. Lopullisia ratkaisuja ei kummankaan osalta ole vielä tiedossa, mutta epävarmuus tulevasta on työntekijöille huonoin mahdollinen ”joululahja”.

Loppuvuoteen ajoittuneet suunnitelmat raideliikenteen poikittaisvuorojen supistuksista tulivat yllätyksenä. Pohjois- ja Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Keski-Suomen vahvoista vetoomuksista huolimatta vuorotarjontaa ollaan supistamassa.

Kaupungin investoinnit viime vuonna olivat mittavat. Neljän koulun rakentaminen eteni aikataulussa. Hiekanpään yläkoulu, Esedun teknologiatalo, Maaselän päiväkotikoulu ja Virtasalmen koulu valmistuvat tänä vuonna. Katu- ja puistoalueita kunnostettiin ja kaupungin yleisilmettä kohennettiin. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonta oli runsasta. Vedenjakajareitistö laajentui ja palvelut monipuolistuivat. Kuntalaiset, kesäasukkaat ja matkailijat saivat vuoden aikana nauttia kaupungin, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden runsaasta tapahtumatarjonnasta.

Kuntien talous ajautui vuonna 2019 ahdinkoon. Pääasialliset syyt olivat verotulojen ja valtionosuuksien vähentymisessä. Tulevien vuosien taloussuunnitelmia jouduttiin laatimaan erityisen tiukoissa talousraameissa. Tämä tarkoitti toimintojen tehostamista, uudelleen järjestelyjä sekä säästöjä, jotta menot ja tulot saadaan parempaan tasapainoon. Suurten kouluinvestointien jälkeistä investointiohjelmaa on jouduttu hillitsemään.

Vetoomukset ja mielenilmaukset palvelujen säilyttämisestä entisellään ovat tätä päivää. Päättäjien on kuitenkin kannettava vastuunsa siitä, että kuntalaisten palvelut voidaan jatkossakin toteuttaa käytettävissä olevilla tuloilla. Syömävelkaa ottamalla päätöksenteko ei kauan pysy omissa käsissä. Muutokset ja uudenlaiset toimintatavat nostavat aina väistämättä pintaan myös pelkoja. Ihminen on luonnostaan turvallisuushakuinen. Vanhasta luopuminen antaa kuitenkin tilaa uudelle.

Menneeseen vuoteen sisältyy paljon positiivisia, mutta myös huolestuttavia uutisia. Huonoina aikoina lamaannukselle ei pidä antaa valtaa eikä kehittämisestä luopua. Paremman huomisen puolesta pitää olla vireillä kehittämisaihioita. Asumisen ja yrittämisen edellytyksiä on luotava ja kaupungin haettava aktiivisesti kehittämiskohteita ja niille ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia. Kaupungin omassa velanotossa on monen päättäjän mielessä saavutettu katto.

Vuotta 2020 on jo ehditty nimittämään kunnallispolitiikan välivuodeksi ennen vuoden 2021 kunnallisvaaleja. Kaupungin kehittämisen kannalta välivuoteen ei ole varaa, tarvitaan viranhaltijoiden ja päättäjien hyvää yhteistyötä ja päätöksenteossa yksituumaisuutta. Talousvaikeudet on pystyttävä selättämään ja kaupungin elinvoima ja kehitys turvattava.

Kiitokset vuodesta 2019 ja hyvää alkanutta vuotta 2020 kaupungin asukkaille, kaupungin henkilöstölle, yrityksille, yhteisöille ja kaikille yhteistyötahoille!

Ulla Nykänen
kaupunginjohtaja