Yksityishenkilöiden Suomi.fi-valtuutus käytössä

Pieksämäen kaupunki on ottanut käyttöön terveydenhuollon sähköisissä asiointipalveluissa yksityishenkilöiden suomi.fi-valtuutuspalvelun. Muutos koskee kaikkea asiointia sähköisen asioinnin sivustolla, jossa Suomi.fi-valtuutuspalvelu täydentää jo olemassa olevaa sähköisen asioinnin puolesta asiointia.

Suomi.fi-valtuutuspalvelussa henkilöllä on mahdollisuus antaa toisille henkilöille valtuuksia asioida puolestaan terveydenhuollon sähköisissä palveluissa. Palveluun kirjaudutaan Pieksämäen kaupungin terveyspalveluista vahvan tunnistautumisen kautta käyttäen joko pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sähköistä henkilökorttia. Palvelussa henkilö voi myös pyytää toisilta henkilöiltä valtuuksia asioida terveydenhuollon sähköisissä palveluissa sekä mitätöidä jo olemassa olevia antamiaan valtuuksia.

Uusi suomi.fi-valtuutuspalvelu tulee jatkossa helpottamaan ja nopeuttamaan puolesta asiointia alle 15-vuotiaiden lasten osalta. Vahvan tunnistautumisen jälkeen huoltaja valitsee palvelussa lapsen, jonka puolesta haluaa asioida ja täyttää verkkoasioinnin suostumuslomakkeen lapsen osalta.

Henkilötiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston väestörekisteristä ja kansallisesta valtuusrekisteristä.

Aikaisemmin puolesta asiointi otettiin käyttöön etukäteen erillisellä lomakkeella, jolloin tietojen siirtyminen vei aikaa ja ajan varaaminen oli mahdollista tehdä vasta muutaman päivän kuluttua. Uudistuksen myötä puolesta asiointi alle 15-vuotiaiden osalta on mahdollista heti, kun verkkoasioinnin suostumuslomake on täytetty ja lähetetty Pieksämäen kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa.