Yleisötilaisuus Pyhäjärven rantaosayleiskaavasta 4.7.2024

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.6.2024 § 85 asettaa Pyhäjärven rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 1.7 – 30.8.2024 väliseksi ajaksi.

Rantaosayleiskaavan aineistoa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 4.7.2024 klo 17.00 – 19:00. Tilaisuus järjestetään teknisen toimen palvelupisteen Kanttila -salissa osoitteessa Vilhulantie 5 Naarajärvi.

Kaava-aineistoon voi tutustua kaavan sivuilla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi, 1.7-5.7 ja 29.7-30.8 välisinä aikoina sekä Poleenin kirjastossa, osoitteessa Savontie 13, Pieksämäki, koko nähtävilläolon ajan.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 30.8.2024 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, kirjaamo, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Kuulutus