Paltasuolla ennallistetaan – tavoitteena palauttaa suon vesitalous ja parantaa alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöä

Paltasuolla ennallistetaan

Ojitettuja alueita ennallistetaan Paltasuolla vuosien 2021-2025 välisenä aikana. Toimenpiteet tehdään kartalle merkityillä alueilla. Ojat tukitaan kaivinkonetyönä, turpeella ja padoilla. Ennen täyttöä ojalinjat raivataan.

Toimenpiteiden tavoitteena on palauttaa suon vesitalous ennen ojitusta vallinneelle tasolle ja parantaa näin alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöä. Toimenpiteiden aikana ja jonkin aikaa niiden jälkeen voi kiintoainesta ja ravinteita huuhtoutua alueelta, mutta pitkällä aikavälillä ennallistamisen vesistövaikutukset ovat kuitenkin positiivisia, sillä ennallistaminen vähentää kiintoaines- ja ravinnepäästöjä sekä tasaa tulvahuippuja.

Töiden ollessa käynnissä tulee varoa alueella liikkuvia työkoneita ja jättää näihin riittävä turvaväli.
Alueella liikkumista tulee välttää töiden aikana.

Ennallistamistöistä vastaa Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelut.
Paltasuon ennallistaminen on osa Ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa.
Helmi-ohjelma etsii ratkaisuja luonnon köyhtymiseen kunnostamalla, hoitamalla ja suojelemalla
luonnon monimuotoisuudelle arvokkaimpia elinympäristöjä.

Paltasuon info ja tiedote ennallistamisesta 2021