Pieksämäen kuntalaispaneelin suositukset: Lisää yritysmyönteisyyttä, tehokkuutta hankintoihin ja panostusta kaupunkimarkkinointiin

Yritysmyönteiseksi kaupungiksi profiloituminen, hankintojen tehostaminen, kaupunkimarkkinointiin panostaminen ja asuinympäristöjen viihtyisyys nousivat kärkeen, kun 20 kaupunkilaisen muodostama kansalaispaneeli tarkasteli Pieksämäen kaupungin ensi vuoden talousarviota ja sitä, kuinka talousarvio vie eteenpäin kaupungin strategiassaan asettamia tavoitteita.

– Kansalaispaneeli avasi silmiämme, kun näimme mihin meidän kuntalaisten varoja käytetään.

Kuntien talous on oikeasti tiukalla. Ei ole helppoa tehdä kuntalaisia miellyttäviä päätöksiä, kertoo kansalaispanelisteihin lukeutunut Anu Salo.

Salon mukaan paneeli synnytti hienoja ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia esimerkiksi asukkaiden viihtyvyyden parantamiseen sekä kaupungin rohkeaan kehittämiseen ja markkinointiin.

– Vaikka paneelin äänestyksessä kaikki omat suosikkiehdotukseni eivät tulleet valituiksi kärkisuosituksiksi, niin kaikki suositukset tulevat kuitenkin päättäjille koottuun yhteenvetoraporttiin. Aion tulevaisuudessa seurata mielenkiinnolla Pieksämäen politiikkaa ja sitä, että otetaanko suosituksia oikeasti käyttöön, Anu Salo sanoo.

Pieksämäen kokeilun perustavana periaatteena oli, ettei kansalaispaneeli keskity vain kustannuksia lisäävään ideointiin, vaan suhteuttaa kaikki ehdotuksensa kaupungin resursseihin ja strategisiin tavoitteisiin. Osana työskentelyä arvioitiin, miten kaupunkistrategia näkyy eri toimialojen budjettiesityksissä. Arvioinnin pohjalta laadittiin viisi strategista suositusta.

-Ehdotamme esimerkiksi, että kaupunki julkaisisi verkkosivuillaan reaaliaikaisia mittareita siitä, kuinka kaupunkistrategian eri tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu. Se lisäisi näkyvyyttä ja avoimuutta ja se voisi jopa lisätä asukkaiden kiinnostusta yhteiseen kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen, Anu Salo toteaa.

Pieksämäen kokeilu on osa laajempaa Sitran vetämää hanketta, jossa kokeillaan yhdessä kuntien kanssa, miten talouden suunnittelua voidaan helpottaa kuntalaisten osallistumisen avulla. Pieksämäen tavoin kansalaispaneeli tarkasteli kunnan taloutta syksyn aikana Merikarvialla.

– Pieksämäellä toteutettu pilottikokeilu oli toimintamallina erinomainen osoitus siitä, että kuntalaisten osallistaminen on oikeasti mahdollista ja demokratiaa voidaan toteuttaa myös talouden suunnittelussa. Jokaiseen kuntaan tulisi saada oma kansalaispaneeli, jotta asukkaiden ääni saadaan paremmin kuuluviin ja näkemykset ja ideat tukemaan päättäjien työskentelyä, Anu Salo sanoo.

Pieksämäen kaupungin hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Seija Laitinen korostaa, että kyseessä ei ole ollut päällekkäinen tai kilpaileva toiminta kaupungin normaalille talousarvion valmistelulle.

– Kyseessä on uudenlainen tapa ajatella. Kuntalaisilla on valtavasti tietoa, taitoa ja näkemystä, ja kokeilun lähtökohtana oli kuntalaisten näkeminen voimavarana kaupunkiorganisaation, kaupungin talouden ja kaupungin kehittämisen näkökulmasta.

 

Lisätietoja:

  • Seija Laitinen, Pieksämäen kaupungin nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori, 0440 882470
  • Anu Salo, kansalaispanelisti, 050 3554168
  • Veera Ullah, kansalaispaneelin organisaattori, 0400 127108
  • Pauli Saloranta, asiantuntija, Sitra, 0294 618 430

Kansalaispanelistien suosituksiin voi tutustua tarkemmin täällä.