Ajankohtaista

Ajankohtaista / 15.04.2021

Väylävirasto poistaa puita Naarajärven ja Selkiön välisellä alueella huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana

Väylävirasto poistaa riskipuita Pieksämäellä Naarajärven ja Selkiön välisellä alueella huhtikuun ja heinäkuun 2021 välisenä aikana. Puita poistetaan Pieksämäen kaupungin, yksityisten maanomistajien ja Väyläviraston omistamilta alueilta. Rautatien molemmin puolin on 30 metrin suoja-alue, jolla puusto tai kasvillisuus pidetään matalana. Puuston poistolla varmistetaan turvallinen liikennöinti. Rautatielle kaatuvat puut aiheuttavat turvallisuusriskin lisäksi merkittävää haittaa liikenteelle ja pahimmillaan... Lue lisää

Ajankohtaista / 24.03.2021

Nuorten liikuntaneuvonnassa hyviä tuloksia Pieksämäellä

Diak on kehittänyt Pieksämäelle nuorten liikuntaneuvonnan toimintamallia. Mallia on rakennettu 2018 – 2021 aikana toteutetun Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeen kautta. Kyse on intensiivisestä liikuntaneuvonnasta, jossa nuori saa yksilöohjausta tarpeensa mukaan ja, jossa tehdään monialaista yhteistyötä. Kehittämishankkeen tuloksena on havaittu, että liikuntaneuvonta lisää huomattavasti nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Hankkeessa tutkittiin tarkasti toiminnan vaikuttavuutta sekä... Lue lisää

Ajankohtaista / 08.03.2021

Paltasuolla ennallistetaan – tavoitteena palauttaa suon vesitalous ja parantaa alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöä

Paltasuolla ennallistetaan Ojitettuja alueita ennallistetaan Paltasuolla vuosien 2021-2025 välisenä aikana. Toimenpiteet tehdään kartalle merkityillä alueilla. Ojat tukitaan kaivinkonetyönä, turpeella ja padoilla. Ennen täyttöä ojalinjat raivataan. Toimenpiteiden tavoitteena on palauttaa suon vesitalous ennen ojitusta vallinneelle tasolle ja parantaa näin alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöä. Toimenpiteiden aikana ja jonkin aikaa niiden jälkeen voi kiintoainesta ja ravinteita... Lue lisää

Ajankohtaista / 02.03.2021

Päivittyvä lista Pieksämäen koronarokotusten etenemisestä

Seuraa koronarokotusten etenemistä Pieksämäellä. Pieksämäellä noudatetaan Suomen rokotusjärjestystä. Rokotuksissa edetään ikäryhmittäin vanhimmasta nuorempaan. Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tämän listan ylläpitäminen kaupungin toimesta lopetetaan vuoden 2022 loppuun. Tilanne 30.12.2022 mennessä: annoksia 14960, joista 5-11-vuotiaita lapsia 147 annoksia 14994, joista 5-11-vuotiata lapsia 73 annoksia 11057 annoksia 5714 annoksia 2000 annoksia 4 Tilanne 23.12.2022 mennessä: annoksia... Lue lisää

Ajankohtaista / 25.01.2021

Nuorten kesätyöseteli

Pieksämäen kaupunki myöntää tänä vuonna 16 kappaletta 500 euron arvoisia kesätyöseteleitä. Kesätyösetelin idea on, että nuori etsii itse työpaikan yrityksestä ennen kesätyösetelin hakua. Kesätyöseteli maksetaan opiskelijan palkkaavalle työnantajalle. Työaika on oltava vähintään 30h/viikko ja työsuhteen on kestettävä vähintään 4 viikkoa. Kesätyösetelin myöntämisen ehto on, että työnantaja tarjoaa nuorelle mielekästä, esim. oman opiskeltavan alan työtä.... Lue lisää

Ajankohtaista / 22.01.2021

Tukea lapsiperheiden arkeen Pieksämäellä

Pieksämäellä on tarjolla paljon erilaisia palveluja tukemaan lapsiperheiden arkea. Palveluita järjestetään eri toimijoiden kuten kaupungin, seurakuntien ja yhdistysten toimesta, jolloin tieto palveluista on hajanaista ja vaikeasti löydettävissä. Tähän on ongelmaan on kuitenkin tullut ratkaisu, sillä Pieksämäen kaupunki on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehittänyt lapsiperheiden sähköisen tietopankin, perheille.fi -palvelun. Verkkopalvelun tavoitteena on tuoda lapsiperheiden arkeen... Lue lisää

Ajankohtaista / 31.12.2020

Toiminta-avustukset 2021

Pieksämäen kaupunki julistaa haettavaksi toiminta-avustukset ja Jenny Perman rahaston avustukset vuodelle 2021. Avustukset julistetaan haettavaksi ehdollisena, kunnes lautakunnat ovat hyväksyneet käyttötalousarvion. TOIMINTA-AVUSTUKSET Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Kulttuuritoimintaan 37 400 € Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille ja Pieksämäellä kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille Liikuntatoimintaan 50 000 € Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille Opetuslautakunta: Nuorisotoimintaan 29 100 € Myönnetään... Lue lisää

Ajankohtaista / 21.12.2020

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea – ehtona liikevaihdon lasku koronan vuoksi

Työ- ja elinkeinoministeriö 18.12.2020 9.59 / Tiedote Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut vähintään 30 prosenttia. Valtioneuvosto antoi 18.12.2020 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. – Valtioneuvoston asetuksen listaus... Lue lisää