Usein kysyttyä koronaviruksesta

Miten koronavirus tarttuu? 

Koronavirus tarttuu pääosin hengitysteiden välityksellä pisaratartuntana. On epäselvää, kauanko virus säilyy pinnoilla ja saadaanko tartuntaa sitä kautta.

 

Voiko virus tarttua oireettomasta henkilöstä?

Pääsääntöisesti oireiset levittävät tautia, mutta koska kyseessä on uusi virus, niin kaikkea taudin leviämisestä emme varmuudella vielä tiedä ja siksi sosiaalisia lähikontakteja on syytä rajoittaa.

 

Miksi henkilöitä voidaan joutua määräämään eristykseen tai karanteeniin taudin vuoksi? 

Eristyksellä tarkoitetaan tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristämistä terveistä. Eristys voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa. Tällä halutaan välttää mahdolliset jatkotartunnat.

Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Osa infektiosairauksista voi tarttua jo ennen varsinaisten oireiden puhkeamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnankantajalta muihin henkilöihin

Kuka määrätään karanteeniin?

Jos henkilö on ollut kontaktissa varmistetun koronatapauksen kanssa, hänet on määrätty kotikaranteeniin.

Jos henkilö on määrätty kotikaranteeniin ja on oireeton, niin hän ei tartuta muita eikä myöskään altista muita koronalle. Muut perheenjäsenet voivat elää normaalisti.

Miksi altistuneiden lähipiiriä ei aseteta karanteeniin?

Lähipiiri ei ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneeseen, toisin kuin karanteeniin asetettu. Karanteeniin asetetun oireettoman henkilön lähipiiri ei ole tartuttava.

Tartunnan saamisesta siihen, että potilas voi tartuttaa muita, on viivettä. Tämän takia altistuneen, mutta oireettoman henkilön omaisten ei kannata rajoittaa elämäänsä. Jos altistunut alkaa oireilla, tutkitaan, onko kyse koronaviruksesta. Tutkimustulosten perusteella karanteenia laajennetaan tarpeen mukaan lähiomaisiin. Tätä ennen lähiomaiset eivät tartuta muita.

Testataanko karanteeniin asetetut henkilöt?

Jos karanteeniin asetetulle henkilölle tulee hengitystieinfektio-oireita, ei häntä testata, jos oireet ovat lieviä. Karanteeni muuttuu tuolloin kotieristykseksi. Tällöin henkilö on yhteydessä hänet karanteeniin määränneeseen tahoon.

Mitä karanteeniin määrätty voi tehdä? Saako karanteenissa oleva henkilö käydä ulkona tai mennä kauppaan?

Karanteenissa olevan henkilön pitää välttää lähikontaktia perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Ulkona voi pikaisesti käydä esim. omakotitalon pihalla välttäen kuitenkin kaikkea muuta kuin samassa taloudessa asuvien kontaktia. Esimerkiksi työhön, kouluun, päiväkotiin, harrastuksiin tai kauppaan sen sijaan ei saa mennä, koska näissä paikoissa lähikontaktia on vaikea välttää.

Lisätietoa: Essoten toimintaohjeesta karanteeniin määrätylle

Voiko karanteenin aina toteuttaa kotona?

Karanteenin voi yleensä toteuttaa kotona. Jos kotona kuitenkin asuu yli 60-vuotiaita tai perussairaita henkilöitä, voidaan joutua harkitsemaan erityisjärjestelyjä. Tämä johtuu siitä, että karanteenissa oleva voi sairastua ja tartuttaa tautia eteenpäin ennen kuin ehtii hakeutua hoitoon. Koronaviruksen aiheuttama tauti voi olla ikääntyneille ja perussairaille vakava.

 

Miten tilanne vaikuttaa terveyskeskusten toimintaan? 

Terveyskeskusten toimintoja on supistettu ja kiireettömiä ajanvarauksia on peruttu seuraavasti:

– hengitystieoireisia potilaita otetaan vastaan vain kiirevastaanoton puolella.

– Yli 70-vuotiaiden kaikki kiireettömät ajanvaraukset on peruttu.

– Potilaiden kiireetöntä hoitoa arvioidaan tapauskohtaisesti ja turvallisuus huomioiden.

– Jäppilässä ja Virtasalmella ei järjestetä laboratoriovastaanottoa 25.-26.3. , 1.-2.4. eikä 8.-9.4. Tämän jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen ja asiasta ilmoitetaan erikseen. Tällä päätöksellä pyrimme välttämään liikkumista eri hoitoyksiköiden välillä ja keskittämään resurssit akuutin toiminnan ylläpitämiseen.

Kiireettömät röntgen- ja laboratoriokokeet perutaan mahdollisuuksien mukaan.

– Neuvolaan pääsy on rajattu vain odottaville äideille ja 0-12 kk vauvoille.

– Terveyskeskuksen vuodeosasto on vierailukiellossa. 

Testataanko Pieksämäellä koronavirustartuntoja?

Pieksämäellä otetaan korona-näytteitä päivittäin THL:n ohjeiden mukaisesti. Tarve korona-testaukselle arvioidaan sen jälkeen, kun henkilö on ottanut yhteyttä päivystysapuun puh. 116117. Pienimuotoisesti näytteitä otetaan muun muassa osastolle siirtyvistä potilasta sekä tartuntatautilääkärin ohjeistamana sote-henkilöstöstä. Toistaiseksi testauskapasiteetti rajoittaa otettavien näytteiden määrää.

 

Kuinka moni koronavirustartunnan saanut parantuu?

Valtaosa tartunnan saaneista parantuu. Myös sairaalassa hoidetuista potilaista suurin osa toipuu taudista.

Perheeni on ilman toimeentuloa poikkeustilan vuoksi, kun minun täytyy jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Mikä on työnantajan vastuu asiassa?

Työnantaja ei ole vastuussa perheen toimeentulosta tai tilanteesta. Tilannekohtaisesti tässä vaiheessa voi neuvotella palkattomasta vapaasta johtuen pakottavasta perhesyystä. Työpaikan tilanne vaikuttaa, onko palkatonta vapaata mahdollista antaa.

Miten yli 70-vuotias henkilö hoitaa kauppa-, ateria- ja apteekkiasioita?

Apua voi pyytää omaisilta, läheisiltä, naapureilta ym. Kauppakassin voi toimittaa esimerkiksi oven ulkopuolelle. Asiointiapua voi pyytää myös muun muassa seuraavilta tahoilta:

  • Bovallius-Palvelut Oy: https://palvelut.bao.fi/news/tarjoamme-kaupassakayntipalvelua-kaikille-naarajarven-ja-pieksamaen-kaupungin-alueen-asiakkaille/
  • Seurakunta: Seurakunta aloittaa toistaiseksi voimassaolevan auttamispalvelun karanteenissa oleville tai riskiryhmään kuuluville yli 70-vuotiaille henkilöille tai perheille, joilla ei ole muita auttamistahoja. Seurakunnan työntekijä voi toimittaa asiakkaalle hänen itsensä tilaamat ja maksamat ostokset kaupasta tai apteekista. Palvelun voi tilata ma-pe klo 9-11 puhelimitse numerosta 044 7372219. Palvelu on maksuton. Älä soita muussa avuntarpeessa tähän numeroon. Kiitos!
  • Kaupungin hyväksymät tukipalvelutuottajat (huom. lista päivitetty 1.8.2019): Lista tukipalvelutuottajista
  • Kauppiailta ja muilta yrittäjiltä voi kysyä kotiinkuljetusmahdollisuuksia, ostosten keräyspalvelua ym.

Jos asiointiapu ei järjesty muiden toimesta, tulee kaupassa, apteekissa tai terveyskeskuksessa käyminen tehdä niin, että turvavälejä ja muita poikkeustilanteeseen liittyviä yleisiä ohjeistuksia noudatetaan (tilanne 20.3.2020).

Kaupungin tukipalvelujen asiakkaiden palvelut jatkuvat entisellään.

Palveluneuvonta ja ohjaus: Palveluneuvoja: puh. 0400 855 793, pääsääntöisesti ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14 perusturva.palveluneuvonta@pieksamaki.fi (yhteydenotot vain puhelimitse ja sähköpostitse toistaiseksi) Palveluohjausyksikön esimies: puh. 040 6429167 (ma-pe aamuisin ja päivisin)

Lisätietoa palveluneuvonnasta ja ohjauksesta

*******************************************

asiointiapu

*******************************************