Ajankohtaista

Ajankohtaista / 25.05.2021

ELY-keskuksen lausuntopyyntö Järvilinjan vahvistamishankkeen YVA-selostuksesta

Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille: 400+110 kilovoltin voimajohtohanke (Vaala, Kajaani, Vieremä, Sonkajärvi, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki, Joroinen) Lausuntopyyntö Hankkeen kuvaus Hankkeessa tarkastellaan Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välisen uuden voimajohdon toteuttamisvaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia. Kokonaisuudessaan voimajohtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Vaala, Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki ja... Lue lisää

Ajankohtaista / 12.05.2021

Etelä-Savon Sote-uudistus etenee – hae kehittäjäyhteisöön!

Ilmoittaudu mukaan Etelä-Savon sote-uudistuksen kehittäjäyhteisöön! Kehittäjäyhteisö on joukko kansalaisia sekä sote- ja pelastusalan ammattilaisia, jotka ovat ilmoittautuneet olevansa kehitystyöstä kiinnostuneita. Liittymällä kehittäjäyhteisöömme pääset vaikuttamaan tulevaisuuden sote- ja pelastuspalveluihin Etelä-Savon hyvinvointialueella! Kehittäjäyhteisön jäsenenä saat meiltä uutiskirjeitä sähköpostitse, pääset halutessasi osallistumaan Teams-verkkotapaamisiin ja koronatilanteen helpottaessa myös live-tapaamisiin. Uutiskirjeissä tuomme esille käynnissä olevia hankkeita ja pilotteja, joista... Lue lisää

Ajankohtaista / 06.05.2021

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys kerää sekametallia, akkuja ja ser-romua kesän aikana sekä kaupunkialueella että kylillä

Keräys tarjoaa yksityisille mahdollisuuden päästä ilman kuluja eroon tarpeettomasta ser- ja elektroniikkaromusta. Keräyksestä koituva hyöty jää suoraan omalle paikkakunnalle, sillä ser-romun myynnistä saadut varat ohjataan paikalliseen 4H-nuorisotoimintaan haja-asutusalueella ja taajamissa. Keräykseen otetaan vastaan kaikenlaista sähkö -ja elektroniikkaromua (ser-romu ser-konttiin) ja akkuja akkuastiaan ser-kontissa. Kaupunkialueella keräys toteutetaan 1.6.–31.7.2021 välisenä aikana. Ser-kontti avoinna tiistai-lauantai klo 8.00-18.00.... Lue lisää

Ajankohtaista / 19.04.2021

Jätteiden vastaanotto ja lajittelu Pieksämäellä lajitteluaseman rakennustöiden aikana

Pieksämäen lajitteluaseman ollessa remontissa on jätteiden vastaanotto ja lajittelu järjestetty poikkeustavoilla. Vaaralliset jätteet ja pienet sähkölaitteet voi toimittaa kiertävään keräysautoon. Aikataulut löytyvät osoitteesta Korvaavat palvelut. Metalliromua voi toimittaa joka päivä aamusta iltaan teollisuuskylään osoitteeseen Kutterintie 2. Metalliromun vastaanotosta vastaa Tmi Jarmo Teittinen. Risujen ja puutarhajätteen keräyspiste sijaitsee Luhtikadulla vuoden 2021 loppuun asti. Kartta puutarhajätteen vastaanottopaikalle.... Lue lisää

Ajankohtaista / 15.04.2021

Väylävirasto poistaa puita Naarajärven ja Selkiön välisellä alueella huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana

Väylävirasto poistaa riskipuita Pieksämäellä Naarajärven ja Selkiön välisellä alueella huhtikuun ja heinäkuun 2021 välisenä aikana. Puita poistetaan Pieksämäen kaupungin, yksityisten maanomistajien ja Väyläviraston omistamilta alueilta. Rautatien molemmin puolin on 30 metrin suoja-alue, jolla puusto tai kasvillisuus pidetään matalana. Puuston poistolla varmistetaan turvallinen liikennöinti. Rautatielle kaatuvat puut aiheuttavat turvallisuusriskin lisäksi merkittävää haittaa liikenteelle ja pahimmillaan... Lue lisää

Ajankohtaista / 24.03.2021

Nuorten liikuntaneuvonnassa hyviä tuloksia Pieksämäellä

Diak on kehittänyt Pieksämäelle nuorten liikuntaneuvonnan toimintamallia. Mallia on rakennettu 2018 – 2021 aikana toteutetun Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeen kautta. Kyse on intensiivisestä liikuntaneuvonnasta, jossa nuori saa yksilöohjausta tarpeensa mukaan ja, jossa tehdään monialaista yhteistyötä. Kehittämishankkeen tuloksena on havaittu, että liikuntaneuvonta lisää huomattavasti nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Hankkeessa tutkittiin tarkasti toiminnan vaikuttavuutta sekä... Lue lisää

Ajankohtaista / 08.03.2021

Paltasuolla ennallistetaan – tavoitteena palauttaa suon vesitalous ja parantaa alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöä

Paltasuolla ennallistetaan Ojitettuja alueita ennallistetaan Paltasuolla vuosien 2021-2025 välisenä aikana. Toimenpiteet tehdään kartalle merkityillä alueilla. Ojat tukitaan kaivinkonetyönä, turpeella ja padoilla. Ennen täyttöä ojalinjat raivataan. Toimenpiteiden tavoitteena on palauttaa suon vesitalous ennen ojitusta vallinneelle tasolle ja parantaa näin alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöä. Toimenpiteiden aikana ja jonkin aikaa niiden jälkeen voi kiintoainesta ja ravinteita... Lue lisää

Ajankohtaista / 02.03.2021

Päivittyvä lista Pieksämäen koronarokotusten etenemisestä

Seuraa koronarokotusten etenemistä Pieksämäellä. Pieksämäellä noudatetaan Suomen rokotusjärjestystä. Rokotuksissa edetään ikäryhmittäin vanhimmasta nuorempaan. Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tämän listan ylläpitäminen kaupungin toimesta lopetetaan vuoden 2022 loppuun. Tilanne 30.12.2022 mennessä: annoksia 14960, joista 5-11-vuotiaita lapsia 147 annoksia 14994, joista 5-11-vuotiata lapsia 73 annoksia 11057 annoksia 5714 annoksia 2000 annoksia 4 Tilanne 23.12.2022 mennessä: annoksia... Lue lisää