Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 02.04.2020

Asemakaava: ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSASSA LEPPÄKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUETTA Asemakaavan kumoamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos ovat teknisen lautakunnan käsiteltävänä 7.4.2020. Tarkoituksena on kumota vanhentunut ja toteutumaton asemakaava. Asemakaavan kumoaminen koskee Naarajärven asemakaava-alueen kortteleita 518 – 524, palstaviljelyaluetta sekä osaa maatilojen talouskeskusten korttelialueesta ja niihin liittyviä katu-, pysäköinti- ja lähivirkistysalueita. Alue sijoittuu Naarajärvelle Metosniementien, VT 23:n ja Leppäkankaantien... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 02.04.2020

Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

  TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutoksen 2.ehdotus on teknisen lautakunnan käsiteltävänä 7.4.2020. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Tahiniemen kaupunginosaan, ydinkeskustan pohjoispuolella olevalle Pieksäjärven ranta-alueelle, kortteleihin 1, 2, 12, 20, 46, 47, 48, 49 ja osaan korttelia 16 sekä näihin liittyville puisto-, katu-, uimaranta-, venevalkama- ja vesialueille. Suunnittelualue käsittää Pieksäjärven ja Tahintien välisellä alueella olevat... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 02.04.2020

Asemakaava: LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Löytynlammen alueen ranta-asemakaavamuutos etenee seuraavaksi ehdotusvaiheeseen, joka on teknisen lautakunnan käsiteltävänä 7.4.2020. Ranta-asemakaavamuutoksen tarkoituksena on rakentamattomien loma-asuntopaikkojen rakennusoikeuden lisääminen, rakennuspaikkojen sijainnin tarkastelu sekä selvittää mahdollisuutta käyttää osaa rakennuspaikoista myös ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuspaikkojen ulkopuolelle jäävät alueet on tarkoitus osoittaa maa- ja metsätalousalueiksi. Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 13.02.2020

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

  PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 3. EHDOTUS NÄHTÄVILLE Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa tutkitaan rakennusperintöä koskevat suojeluarvot. Pertinkujan alueen asemakaavan muutoksen 3. ehdotus on julkisesti... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 13.02.2020

Asemakaava: ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

  ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLE Pieksämäen kaupungin alueella on tullut vireille ranta-asemakaavan muuttaminen Anolan alueella. Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa niin, että osalle aluetta voitaisiin rakentaa erillispientaloja (AO). Anolan ranta-asemakaavan muutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 17.2. – 17.3.2020 Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 13.02.2020

Asemakaava: VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

  VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.3.2020 Vangasjärven asemakaavan laajennuksen nähtävillä ollutta ehdotusta ja esittää kaupunginvaltuustolle Vangasjärven asemakaavan laajennusalueen 11.2.2020 päivätyn asemakaavaehdotuksen sekä sitovan tonttijaon hyväksymistä. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle. Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle asemakaavoitukselle. Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi virkistysalueita ja... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 28.06.2019

Asemakaava: HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ

  HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on, tehdyn aloitteen pohjalta, päättänyt kokouksessaan 9.10.2018 käynnistää asemakaava-alueen laajennuksen Jäppilän Hiidenlahden alueelle. Teknisen lautakunnan kokouksessa 25.6.2019 on ollut käsiteltävänä aluerajaukseltaan tarkentuneen Hiidenlahden asemakaavan laatiminen sekä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Hiidenlahden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.8. – 2.9.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin... Lue lisää