Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 23.05.2019

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

  PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS   Pertinkujan alueen asemakaavan muutoksen tarkennettu ehdotus on seuraavaksi Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan käsiteltävänä 28.5.2019. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa tutkitaan... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 23.05.2019

Asemakaava: VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

  Vangasjärven asuinalueen asemakaavan laajennus   Vangasjärven asuinalueen asemakaavan laajennuksen vireille tulo on Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan käsittelyssä 28.5.2019. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle. Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle asemakaavoitukselle. Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi virkistysalueita ja -reittejä.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)   Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 23.05.2019

Asemakaava: LÖYTYNLAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

Löytynlammen ranta-asemakaavamuutos   Löytynlammen alueen kaavamuutoksen vireille tulo on Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan käsittelyssä 28.5.2019. Rantakaavan muutoksen tarkoituksena on rakentamattomien loma-asuntopaikkojen rakennusoikeuden lisääminen, rakennuspaikkojen sijainnin tarkastelu sekä selvittää mahdollisuutta käyttää osaa rakennuspaikoista myös ympärivuotiseen asumiseen. Rakennuspaikkojen ulkopuolelle jäävät alueet on tarkoitus osoittaa maa- ja metsätalousalueiksi.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)     Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 10.01.2019

Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

  TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS LUONNOSVAIHEESSA Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutos on ollut luonnosvaiheessa nähtävillä 15.1. – 15.2.2019 välisen ajan. Luonnosta esiteltiin myös yleisötilaisuudessa 24.1.2019. Lausunnot ja huomautukset pyydettiin toimittamaan 15.2.2019 mennessä. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Tahiniemen kaupunginosaan, ydinkeskustan pohjoispuolella olevalle Pieksäjärven ranta-alueelle, kortteleihin 1, 2, 12, 20, 46, 47, 48, 49 ja osaan korttelia 16 sekä... Lue lisää