Katualue: ASEMATUNNELIN KEVYTVÄYLÄ

Pieksämäen rautatieaseman alueelle on valmistunut Asematunnelin kevytväylän katusuunnitelma.

Asematunnelin kevytväylän katusuunnitelma on nykyisen yhteyden peruskorjaushanke, jolla pyritään parantamaan jalankulkijoiden ja muun kevyenliikenteen yhteyksiä rautatieaseman laitureille ja asemarakennukseen sekä kaupungin keskustan ja Kontiopuiston kaupunginosan välillä.

Asematunnelin kevytväylän katusuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 30.3. – 14.4.2022 välisen ajan teknisen lautakunnan 22.3.2022 §46 päätöksen mukaisesti.

Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 26.4.2022 §66 on hyväksytty Asematunnelin kevytväylän katusuunnitelma sisältäen liitteet 1 – 17.

 

Lisätietoja antaa rakennustekninen asiantuntija Mirva Tarkiainen, puh. 040 151 1850, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi .

 

Asematunnelin kevytväylän katusuunnitelman asiakirjat liitteissä 1 – 17:

Liite 1  Asematunnelin kevytväylän tunnelitaso
Liite 2  Asematunnelin kevytväylän maantaso
Liite 3 Leikkaukset 1-1 … 4-4
Liite 4 Leikkaukset A-A … E-E
Liite 5 Leikkaukset F-F … I-I
Liite 6 Katusuunnitelmaselostus
Liite 7 Kuivatussuunnitelma, itäinen luiska
Liite 8 Kuivatussuunnitelma, tunneli
Liite 9 Kuivatussuunnitelma, läntinen luiska
Liite 10 Valaistus, tunneli
Liite 11 Valaistus, maantaso
Liite 12 Sähköselostus
Liite 13 Havainnekuvat
Liite 14 Karttaote

Liite 15 Pohjatutkimusaineisto:
1941-10
1941-20
1941-30
1941-40
1941-100
1941-101
1941-200
1941-201
1941-202
1941-203
1941-204
1941-205
1941-206
1941-300
Lausunto
Maarakennustyöselostus
Piirustusluettelo
SE1266_1

Liite 16 Materiaali- ja värityssuunnitelma
Liite 17 Vastineraportti